Projekt 7: Formering af nye gulerodsfrø

[English text below]

Gulerods-sorten AUA-108, som har en god rodkvalitet og et godt potentiale for frø-produktion, vil blive mangfoldiggjort og uddelt til bønderne til almindelig dyrkning.

Rødderne fra AUA-108 skal så genanvendes til frøproduktionen i en rod-til-frø fase, som skal produceres på 5m x 10m jordstykker. De modne rødder vil blive høstet, og rødder med typiske karakteristika for denne gulerodssort vil blive udvalgt og plantet på 10m x 10m jordstykker, hvor efter de udspiller deres rolle som plante ved at blomstre og producere frø.

Project 7: Multiplication of new varieties of carrot for horticulture in Ethiopia

Project status: Ongoing

AUA-108 that has good root quality and seed production capability will be multiplied for extension to farmers. Roots of AUA-108 to be used for seed production in the root-to-seed phase will be produced on 5 m x 10 m plot at DZARC. Mature roots will be harvested, roots with typical characters to the variety will be selected and planted on 10 m x 10 m plot so that they will bolt, flower and produce seeds.