Carrots for combating vitamin A deficiency

[Dansk tekst nedenfor]

Carrot Aid is a small Danish NGO dedicated to improving the health and livelihood of women, children and men in Ethiopia through assisting and encouraging farmers to grow self-seeding carrots as a source of vitamin A and other nutrients.

In 2014 43,2% of the Ethiopian population were suffering from Vitamin-A deficiency, which reduces their quality of life through increased sickness and reduced productivity. Many of these people live in remote areas of rural Ethiopia, which presents a huge logistical challenge to provide the millions of pills that would be needed to ensure the required minimum level of vitamin-A throughout the population.

“The persistence of vitamin A deficiency anywhere in the world is cruel, because it exposes mothers and children to great risks; it is immoral, because it ignores basic human values; it is unacceptable, because it is preventable.”

– Abraham Horwitz, Chairman International Vitamin A Consultative Group, 1993

Carrot Aid is therefore working on an alternative strategy of encouraging farmers – who are usually women – to grow carrots as a source of vitamin-A, both for own consumption by their families, as well as a cash-crop to be sold to urban populations where high levels of vitamin-A deficiency are also recorded in Ethiopia.

Carrot Aid has discovered that the existing carrot varieties in Ethiopia cannot produce their own seeds, which means that each successive crop requires the purchase of new seeds. The logistical challenge – and financial cost – of acquiring these seeds is therefore the same as distributing Vitamin-A pills throughout Ethiopia.

Carrot Aid is therefore developing and promoting new varieties of vitamin-A rich carrots that can produce seed under Ethiopian agricultural and climatic conditions. These new carrot varieties will give farmers and their families a sustainable source of vitamin-A, and allow them to spread the seeds they produce to other farmers, thereby ensuring that the farmers themselves become the agents for ensuring a total coverage of vitamin-A in Ethiopia.

Carrot Aid recognises that Ethiopian farmers require more than just seed-producing carrots; their carrots must taste good, produce an abundant crop, be resistant to disease and pests, and be high in nutrients – especially beta-carotene, which the human body converts to vitamin-A.

Carrot Aid has to date identified two potential new varieties of carrot. The first, named AUA-108, has been developed by Haramaya University of Agriculture in Ethiopia. Carrot Aid has worked with the Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) to test this variety against the normal commercial (non-seed producing) carrot varieties as a baseline, where it was found to perform better in all areas. Carrot Aid is now growing 135 Kg of AUA-108 seed, which will be given to 1200 farmers in the coming months.

Carrot Aid has also acquired and imported carrot seeds into Ethiopia from India, Pakistan, Turkey and Afghanistan, where carrots were first domesticated 5,000 years ago. Tests by EIAR at high altitudes (above 2400 m asl) have shown that the Afghan carrot gives twice the productivity of all other carrot varieties, and has a sweet flavour. Carrot Aid is therefore looking into registering the Afghan carrot as an official variety in Ethiopia, and to develop its characteristics to make it more acceptable to farmers as a saleable cash-crop. It is expected to also launch this self-producing carrot to Ethiopian farmers during the next 5 years.

Carrot Aid has also acquired and imported carrot seeds into Ethiopia from India, Pakistan, Turkey and Afghanistan, where carrots were first domesticated 5,000 years ago. Tests by EIAR at high altitudes (above 2400 m asl) have shown that the Afghan carrot gives twice the productivity of all other carrot varieties, and has a sweet flavour. Carrot Aid is therefore looking into registering the Afghan carrot as an official variety in Ethiopia, and to develop its characteristics to make it more acceptable to farmers as a saleable cash-crop. It is expected to also launch this self-producing carrot to Ethiopian farmers during the next 5 years.

Carrot Aid plans to create 1200 AUA-108 carrot seed/manual kits, comprising 100g of AUA-108 seed, as well as laminated manuals in one of Ethiopia’s main languages for both carrot cultivation, and for carrot seed production and storage. These will be released to selected farmers during late 2021, in an area where baseline vitamin-A deficiency levels are known, to test both the uptake of carrot cultivation by these farmers, as well as its impact on vitamin-A levels in the local community. The lessons learned from this pilot project will guide Carrot Aid’s strategy for a wider release of AUA-108 seed/manual kits in Ethiopia over the following years.

Carrot Aid is currently exploring ways to promote carrot consumption through the Ethiopian health system, by informing the population of the health benefits of eating carrots.

Carrot Aid’s vision is that Ethiopia will one day be self-sufficient in producing its own source of vitamin-A from crops such as carrots and sweet potatoes – throughout the whole country and consumed by all people as a regular part of their diet. Vitamin-A deficiency in Ethiopia will then be relegated to history.

Gulerødder mod A-vitaminmangel

Carrot Aid er en lille dansk NGO, der har det som sit hovedformål at forbedre af sundhedstilstanden og livsvilkårene for kvinder, børn og mænd i Etiopien og gøre dette ved at hjælpe og opmuntre bønderne til at dyrke frø-producerende gulerødder som en kilde til A-vitaminer og andre næringsstoffer.

I 2014 led 43,2% af den etiopiske befolkning  af A-vitaminmangel. Det medfører en forringelse af livskvaliteten hos de svækkede på grund af hyppige sygdomsanfald og deraf følgende nedsat produktivitet. Mange af disse mennesker bor i fjerntliggende områder, langt ude på landet i Etiopien, hvilket gør det til en enorm, logistisk udfordring at forsyne dem med de milllioner af vitaminpiller, der vil være nødvendige, hvis man skal sikre det anbefalede minimumsniveau af A-vitaminer hos landbefolkningen.

Formanden for “International Vitamin A Consultative Group”, lægen Abraham Horwitz, kom i 1993 med følgende, skarpe formulering af problemet:

“Den konstante A-vitaminmangel overalt i den fattige verden er ond, fordi den udsætter mødre og børn for store risici; den er umoralsk, fordi den ignorerer grundlæggende menneskelige værdier, og den er uacceptabel, fordi den kan forhindres.”

Carrot Aid arbejder derfor med en alternativ strategi for at opmuntre de etiopiske bønder – som normalt er kvinder – til at dyrke de A-vitaminrige gulerødder, både til deres egne familiers forbrug og til videresalg på markedet og til befolkningen inde i byerne, hvor der også er konstateret en høj grad af A-vitaminmangel.

Carrot Aid har opdaget, at de eksisterende gulerodssorter i Etiopien ikke kan producere deres egne frø, hvilket betyder, at hver ny afgrøde kræver indkøb af nye frø. Den logistiske udfordring ved at skaffe disse frø – og de økonomiske omkostninger forbundet dermed – er derfor lige så stor, som distribueringen af A-vitaminpillerne til landbefolkningen i Etiopien.

Carrot Aid udvikler og promoverer derfor nye varianter af A-vitaminrige gulerodssorter, som kan producere deres egne frø under de landbrugsmæssige og klimatiske forhold, der hersker i Etiopien. Disse nye sorter vil ikke alene give bønderne og deres familier en bæredygtig kilde til indtag af A-vitaminer, men også gøre det muligt for dem at distribuere overskydende frø til andre bønder og dermed over tid sikre, at bønderne selv bliver ansvarlige for at sikre en total dækning af A-vitaminer i Etiopien.

Carrot Aid er klar over, at de etiopiske bønder behøver mere end blot frø-producerende gulerødder. Gulerødderne skal ikke alene smage godt, de skal også være i stand til at levere en rigelig afgrøde, samt være modstandsdygtige overfor svamp og skadedyr. Desuden skal de have en høj næringsværdi, især af beta-caroten, som den menneskelige organisme omsætter til A-vitamin.

Carrot Aid har op til nu fundet frem til to, nye gulerodssorter med stort potentiale. Den ene, som kaldes AUA-108, er udviklet af Haremaya University of Agriculture i Etiopien, og Carrot Aid har i de forløbne år samarbejdet med Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) for at teste denne sort i forhold til de almindeligt udbredte, kommercielle (ikke frø-producerende) sorter, som kontrol. Testen har vist, at AUA-108 præsterede bedre på alle parametre, og Carrot Aid står derfor nu for dyrkningen af den i et omfang, der vil resultere i 135 kg frø, som i de kommende måneder vil blive distribueret til 1200 bønder i Etiopien.

Carrot Aid har også fundet frem til og stået for import til Etiopien af frø fra gulerodssorter fra Indien, Tyrkiet og Afghanistan, lande hvor dyrkningen af gulerødder blev introduceret for ca. 5000 år siden. EIAR har testet disse sorter i områder, der ligger 2400 meter over havets overflade, og her har det vist sig, at den afghanske sort har en dobbelt så stor en ydeevne, som alle andre gulerodssorter, ligesom den også har en sød smag. Carrot Aid arbejder derfor på at få denne sort registreret og anerkendt af de etiopiske myndigheder på lige fod med andre sorter. Desuden arbejder vi på at udvikle dens karakteristika, så den kan accepteres af de etiopiske bønder som en salgbar afgrøde. Vi forventer, at denne frø-producerende sort vil komme på markedet, og dermed blive introduceret til de etiopiske bønder, indenfor de næste fem år.

Carrot Aid har desuden indset, at der er et behov for undervisningsmateriale, der kan hjælpe bønderne, både når det gælder dyrkningen af gulerødder og produktionen af frø fra dem. Manualer med dette formål er derfor blevet produceret af Carrot Aid i samarbejde med EIAR. De er forfattet på de tre etiopiske hovedsprog: Amharic, Tigrinya og Orominga. Tusindvis af eksemplarer af disse manualer er allerede blevet trykt, lamineret og distribueret af Carrot Aid til landbrugskonsulenter rundt om i de områder af Etiopien, hvor gulerodsdykning er mulig. For øjeblikket arbejder Carrot Aid også med en udgave af disse manualer, hvor tegninger og fotografier erstatter teksten.

Carrot Aid har også fundet frem til og stået for import til Etiopien af frø fra gulerodssorter fra Indien, Tyrkiet og Afghanistan, lande hvor dyrkningen af gulerødder blev introduceret for ca. 5000 år siden. EIAR har testet disse sorter i områder, der ligger 2400 meter over havets overflade, og her har det vist sig, at den afghanske sort har en dobbelt så stor en ydeevne, som alle andre gulerodssorter, ligesom den også har en sød smag. Carrot Aid arbejder derfor på at få denne sort registreret og anerkendt af de etiopiske myndigheder på lige fod med andre sorter. Desuden arbejder vi på at udvikle dens karakteristika, så den kan accepteres af de etiopiske bønder som en salgbar afgrøde. Vi forventer, at denne frø-producerende sort vil komme på markedet, og dermed blive introduceret til de etiopiske bønder, indenfor de næste fem år.

Carrot Aid har desuden indset, at der er et behov for undervisningsmateriale, der kan hjælpe bønderne, både når det gælder dyrkningen af gulerødder og produktionen af frø fra dem. Manualer med dette formål er derfor blevet produceret af Carrot Aid i samarbejde med EIAR. De er forfattet på de tre etiopiske hovedsprog: Amharic, Tigrinya og Orominga. Tusindvis af eksemplarer af disse manualer er allerede blevet trykt, lamineret og distribueret af Carrot Aid til landbrugskonsulenter rundt om i de områder af Etiopien, hvor gulerodsdykning er mulig. For øjeblikket arbejder Carrot Aid også med en udgave af disse manualer, hvor tegninger og fotografier erstatter teksten.

Carrot Aid har planer om at få produceret 1200 “AUA-108-minipakke”, som vil bestå af en pose med 100 g frø, samt laminerede manualer på et af hovedsprogene, der dels fortæller om dyrkningen af gulerødderne og dels om produktion og opbevaring af frøene fra dem. Disse sæt vil blive udleveret sidst på året 2021 til udvalgte bønder i et område, hvor baseline for graden af A-vitaminmangel er velkendt. Vi gør det for teste forståelsen hos bønderne for gulerodsdyrkning, men også for at teste den virkning gulerødderne får på A-vitaminmangelen hos lokalbefolkningen. Den viden, Carrot Aid kommer til at få gennem dette pilotprojekt, vil blive retningsgivende for vores fremtidige strategi for en mere omfattende distribuering af disse AUA-108-minipakke i årene, der kommer.

Carrot Aid er lige nu i gang med at undersøge, hvordan man, via det etiopiske sundhedssystem, kan promovere guleroden som en uundværlig del af de daglig måltider ved at oplyse befolkningen om de sundhedsmæssige fordele, der er ved at  spise den.

Carrot Aid har en vision, som går ud på, at Etiopien en dag bliver selvforsynende, i og med at landet kan producere sine egne kilder til A-vitamin via afgrøder som gulerødder og søde kartofler – og dét over alt og konsumeret af alle og enhver, som en fuldkommen naturlig del af den daglige kost. A-vitaminmangel i Etiopien vil på den måde blive henvist til historien.

100g of carrot seed. Carrot Aid is currently in the process of growing 125 Kg of AUA-108 carrot seed to be distributed to Ethiopian farmers together with instructions on how to both grow carrot roots, and carrot seeds.