Projekt 2: Kortlægning af viden om gulerødder i Etiopien

[English text below]

I oktober 2011 besøgte to af Carrot Aids bestyrelsesmedlemmer Etiopien for at evaluere projektet med fokus på dets fortsatte bæredygtighed. Her kom det hurtigt til at stå klart for os, at det lokale forsyningssystem ikke vil kunne levere frø uden Carrot Aids stadige medvirken, og at der derfor er behov for at indføre en ny gulerodssort, som vil give kvinderne mulighed for selv at producere deres frø. Se Phil Clarke & Knud Vilby: Carrot growing in Ethiopia: the present and the possibilities (2011).

Carrot Aids indsats i Etiopien er efterhånden så værdsat af myndighederne, at vi er blevet bedt om at sørge for udarbejdelsen af en rapport, hvor hele den eksisterende viden om gulerodsdyrkning i landet bliver samlet og analyseret. Denne nyttige rapport forligger nu, udarbejdet af eksperter fra det etiopiske landbrugsministerium (The Ethiopian Institute of Agricultural Research, EIAR), og det er den første af sin art i landet. Se Getachew Tabor & Mohammed Yesuf: Mapping the Current Knowledge of Carrot Cultivation in Ethiopia (2012).

Som et resultat af besøget besluttede Carrot Aid sig for at finde frem til en eller flere gulerodssorter, som ikke alene indeholdt mere betacaroten end dén europæiske, der lige nu dyrkes i Etiopien, men også samtidig var etårig. Det sidste er af afgørende betydning, da kun en sådan, etårig sort vil gøre det muligt for de etiopiske bønder at producere deres egne frø, fra år til år.

Vores undersøgelser viste, at det var den såkaldte ”sorte gulerod”, der opfyldte begge disse betingelser. Der er her tale om en form for ”oprindelig” gulerodssort, hvor farven dog ikke er helt sort, men snarere mørkviolet, hele vejen ind til kernen.

På længere sigt
Hvis det, via denne kontrollerede proces, vil lykkes Carrot Aid introducere en ny gulerodssort, der dels har et højere A-vitamin-indhold end den nuværende, dels er enklere at dyrke og endelig selv kan producere sine frø, er der være gode muligheder for, at erfaringerne efterhånden vil kunne udbredes til alle landets 80 millioner bønder, der på den måde bliver selvforsynende med gulerodsfrø.

Project 2: Mapping the Current Knowledge of Carrot Cultivation in Ethiopia

Project status: Completed

1. Problem statement
Two varieties of carrot are being cultivated in Ethiopia, both of which are of European origin. Although carrots have been widely grown in the country for many years, there has to date been relatively little academic focus on developing this horticultural crop and no known synthesis study exists on the various initiatives that have taken place to improve cultivation practices. Much of the available knowledge is scattered across the country in universities, agricultural research centres, donor agencies, NGOs and commercial farmers.
Gathering this knowledge, and mapping where other information is available, is a key step to furthering and improving the cultivation of carrots in Ethiopia.

2. Specific issues to be addressed
This project seeks to gather all relevant knowledge on carrot cultivation in Ethiopia, and in particular:
· Identify major carrot growing areas  in Ethiopia
· Production trends of carrot in Ethiopia
· Major production constraints of carrot (diseases, insect pests etc.) in Ethiopia
· Experiences of local carrot seed production in Ethiopia
· Carrot production practices in Ethiopia
· Marketing of carrot in Ethiopia
· List of persons and institutions dealing with carrots in Ethiopia
· List of relevant reference material, grey literature, availability etc.
· Recommendation and future areas of intervention

3. Desired outcomes/outputs
Mini-workshop/discussion forum with relevant experts in carrot production/marketing.
Report of about 20 pages summarising the available knowledge with detailed references to where further information/reports may be obtained.