Hvorfor Etiopien?

[English text below]

Fordi det er et af verdens fattigste lande. Fordi det med jævne mellemrum har været hjemsøgt af store hungersnødskatastrofer. Fordi der er udbredt blindhed blandt børn, og fordi der er stor dødelighed som følge af andre infektioner, både blandt voksne og børn.

Den daglige kost består som oftest hovedsaglig af det etiopisk fladbrød Njera, bagt af mel fra kornsorten teff, som er fattig på næringsstoffer.

Der lever ca. 110 mio. mennesker i Ethiopien. Over halvdelen af dem lever under fattigdomsgrænsen – altså ikke på grænsen til fattigdom, men under den.

Why Ethiopia?

Carrot Aid is focusing on Ethiopia because of the unique combination of conditions that has led to exceptionally high levels of vitamin A deficiency in rural and semi-urban areas.