Regnskaber

[English text below]
Ligesom andre indsamlingsorganisationer i Norden fremlægger Carrot Aid åbent sine regnskaber. Det revideres og godkendes af en autoriseret revisor hvert år.

Regnskaberne kan rekvireres hos Carrot Aid.

Årsberetninger for alle år kan downloades her.

Annual Accounts

Carrot Aid’s annual accounts (in Danish) are audited for each year by a professional accountant, and will be sent upon request.