Bestyrelsesmedlemmer

[Board members]
Mette Wivel, kunsthistoriker mag.art., konsulent for UNESCO (formand og grundlægger).

Knud Vilby, forfatter og journalist, ekspert på humanitær bistand til Afrika.

Phil Clarke, ingeniør og cand.scient., tidligere direktør for Læger uden Grænser.

Marie Nørredam, læge, professor dr. med phd, forskningschef ved Forskningscentret for Migration, Etnicitet og Sundhed, MESU, Københavns Universitet

Mikael Wivel, forfatter, dr.phil. Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

Hannah Tfelt-Nørredam, studerende.

Frivillig hjælper

Monica Brauner