Evalueringer

[Evaluation by DanChurch in 2008 – Danish only]
Gulerodsprojektet var evalueret af Folkekirkens Nødhjælps medarbejdere i Etiopien i 2008. Konklusionen er at pilotprojektet har været særdeles vellykket, som det fremgår af følgende email:

Subject: Gulerodsprojekt i Etiopien
Date: 5. februar 2008 14.57
From: Lars Jørgensen
To: Mette Wivel

Kære Mette,

Jeg har nu fået tid til at læse op på projektet i Etiopien. Jeg ved ikke lige, hvilke papirer du har set, men jeg vedhæfter den lokale samarbejdspartner EHRCEPAs rapportering ved udgangen af 2007

Det glæder mig at meddele, at projektet har været ganske vellykket. Det er lykkedes at få halvtres familier – dvs mindst tre hundrede mennesker – med på ideen om at dyrke gulerødder, søde kartofler og grøn peber. De har lært at dyrke grøntsager (fx at så i rækker og at vande systematisk), og de har haft to årlige afgrøder i projektperioden; det er rigtig godt, for de har været vant til én årlig høst af deres normale afgrøder.

Projektet har også opnået et andet af sine mål: de omkringboende bønder har set succesen og har også ønsket sig at dyrke grøntsager. (Det har så åbenbart ført til lidt af et problem, fordi de oprindelige bønder ikke havde frø at dele ud af til naboerne – men det er jo et relativt positivt problem.) Naboerne forlanger nu at være med i projektet. Det er en af de vigtigste succeser, man kan have i et udviklingsprojekt: at en relativt lille investering i at lære nogle fattige mennesker noget, spreder sig som ringe i vandet og når en større gruppe.

Andre ting, der er lykkedes: projektet har fået den lokale regering med på sagen og har uddannet medarbejdere fra sundhedsministeriet og landbrugsministeriet. Derudover har projektet uddelt A-vitaminer til 100 mennesker, nemlig ammende mødre, gravide kvinder og børn under seks år.

Det er for tidligt at kunne videnskabeligt dokumentere en helbredsvirkning, men man mener at kunne se, at børnene lider mindre af natteblindhed og andre symptomer på mangelsygdomme. Bønderne siger også, at de har haft en indtægt i penge ved salg af grøntsager på mindst 100 birr per familie, og det er ganske mange penge på de kanter.

Alt i alt synes jeg, at det er et flot resultat, og dine penge har haft en god virkning. Jeg må også sige, min egen skepsis om, at det ville lykkes at få folk til at spise gulerødder, er blevet gjort til skamme.

Jeg forstår, at du stadig planlægger at besøge projektet, og der burde altså være noget at se. Men naturligvis kan vi ikke vide, om alle kvinderne fortsætter med dyrkningen! Projektet er nu afsluttet, og det er op til kvinderne og deres familier selv at bruge den viden, de har fået.

Som du ved, arbejder Folkekirkens Nødhjælp altid gennem lokale organisationer. I dette tilfælde er det altså organisationen EHRCEPA, som har designet og gennemført og ejer projektet. Hvis du har lyst, er du velkommen til at tage kontakt direkte til EHRCEPA. Deres direktør hedder Belete Deribie ( ehrcepa@ethionet.et ).

Eftersom projektet er EHRCEPAs, er det først og fremmest dem, der skal beslutte, hvad der videre sker. De har vurderet projektets resultater og har besluttet, at de gerne vil videreføre det, også taget i betragtning, at der er et stærkt ønske fra lokalbefolkningen om at få udbredt aktiviteterne til flere familier. De har udarbejdet et nyt projektforslag, som er væsentlig mere omfattende og dyrere end det gamle: det løber op i omkring en million kroner over tre år.

(…)
Jeg håber, at dette er en tilfredsstillende information.

Med venlig hilsen,

Lars

Lars Jørgensen
DanChurchAid/Folkekirkens Nødhjælp
Country coordinator
Great Lakes/Horn of Africa
Mail: ***@dca.dk
Mobile phone +45 ** ** ** **
Office phone: +45 ** ** ** **